NUNATAK co to jest
Definicja nunatak co to jest. Czym jest skaliste wzniesienie otoczone ze wszystkich stron poprzez.

Co to jest Nunatak

Definicja NUNATAK: forma terenu związana z działalnością lodowców. Turnia albo skaliste wzniesienie otoczone ze wszystkich stron poprzez pokrywę lodową. Nunataki występują raczej w obszarach pokrytych lądolodem (Grenlandia, Antarktyda) albo w silnie zlodowaconych górach, z licznymi, połączonymi ze sobą lodowcami górskimi (Spitsbergen). Nunataki posiadają niekiedy ostry kształt, co wiąże się z intensywną działalnością erozyjną opływających je lodowców. W Polsce nunataki były w momencie plejstoceńskim, między innymi góra Ślęża na Dolnym Śląsku

Definicja Niecka Artezyjska:
Co to jest basen artezyjski, nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich nunatak.
Definicja Nadkład:
Co to jest przykrywających od góry określony utwór geologiczny. Termin służący najczęściej dla ustalenia skał płonych (nie mających wykorzystania w gospodarce człowieka), przykrywających warstwy zawierające nunatak.
Definicja Naród:
Co to jest procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia jednostek, rodzin i grup w ustalonych warunkach przyrodniczo-biologicznych i ukształtowała rozumiane poprzez siebie i nunatak.

Czym jest Nunatak znaczenie w Słownik geografia N .

  • Dodano:
  • Autor: