Krzyżówka ODPŁYW co to jest
Definicja odpływ co to jest. Czym jest która odpływa średnio z 1 km2 dorzecza rzeki, na przykład co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest ODPŁYW

Definicja ODPŁYW: 1) odpływ jednostkowy - liczba wody (mierzona w l/ s), która odpływa średnio z 1 km2 dorzecza rzeki, na przykład dla Wisły odpływ jednostkowy jest równy 5,3 l/ s/ km2, dla Brahmaputry - 24, a dla Nilu - 0,55. 2) odpływ podziemny - woda z opadów atmosferycznych, która wsiąka w grunt i stamtąd przedostaje się do zbiorników wód podziemnych, aby następnie zasilić źródła, rzeki, i tym podobne 3) odpływ powierzchniowy - woda z opadów atmosferycznych, która nie mogąc wsiąknąć w grunt (w wyniku jego nasycenia wodą w trakcie opadu) spływa po jego powierzchni bezpośrednio do rzek, erodując przy tym podłoże, co skutkuje, iż zawiera spore ilości materiału skalnego. 4) odpływ rzeki - liczba wody (mierzona w l, m3 albo km3) odpływająca poprzez przekrój poprzeczny koryta rzeki u jej ujścia pośrodku roku, największy odpływ roczny ma Amazonka, 3800 km3/rok, dla porównania Wisła - 30 km3/rok

Co znaczy Okap:
Porównanie ścian skalnych, stanowiąca rodzaj przewieszki, przypominająca kształtem okap dachu wysunięty powyżej ścianę budynku. Stworzenie okapu jest uwarunkowane zróżnicowaną odpornością poziomo zalegających odpływ co znaczy.
Krzyżówka Oś Doliny:
Dlaczego wzdłuż doliny jej geometrycznym środkiem, w równej odległości od podstawy jej zboczy. W dolinach wciosowych (wcios) oś doliny stanowi koryto cieku, w dolinach zaś płaskodennych oś doliny rzadko odpływ krzyżówka.
Co to jest Otulina:
Jak lepiej wydzielony region ochronny wokół szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych), spełniający rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi czynników odpływ co to jest.
Słownik Osiedle:
Kiedy oznaczające wszelakie miejsca zamieszkania ludzi, tworzące odrębną jednostkę osadniczą (miasto, wieś, osada, przysiółek, pojedyncza zagroda i tym podobne). 2) wyodrębniona część miasta (mała odpływ słownik.

Czym jest Odpływ znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: