OKAP co to jest
Definicja okap co to jest. Czym jest przewieszki, przypominająca kształtem okap dachu wysunięty.

Co to jest Okap

Definicja OKAP: mikroforma rzeźby ścian skalnych, stanowiąca rodzaj przewieszki, przypominająca kształtem okap dachu wysunięty powyżej ścianę budynku. Stworzenie okapu jest uwarunkowane zróżnicowaną odpornością poziomo zalegających skał albo degradacją ściany, postępującą nierównomiernie wzdłuż poziomego spękania ciosowego

Definicja obszar zalewowy:
Co to jest położona bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki, płaska i szeroka, zalewana w okresach wezbrań i powodzi. Stanowi najczęściej nieużytek, porastany poprzez las łęgowy albo używany jako pastwisko OKAP.
Definicja oaza:
Co to jest o warunkach środowiskowych zupełnie odmiennych od pustynnych. W oazach występuje wystarczająco wiele wody (w formie wód gruntowych, źródeł, wód artezyjskich, i tym podobne), by możliwy był postęp OKAP.
Definicja odchylenie magnetyczne:
Co to jest zboczenie magnetyczne, kąt odchylenia się igły kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja OKAP.

Czym jest Okap znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: