PRZEMYSŁOWY OKRĘG co to jest
Definicja okręg przemysłowy co to jest. Czym jest zagospodarowaniu dominującą rolę pełni przemysł.

Co to jest Okręg Przemysłowy

Definicja OKRĘG PRZEMYSŁOWY: region stanowiący pewną całość ekonomiczną, w którego zagospodarowaniu dominującą rolę pełni przemysł. Okręg przemysłowy złożona jest z szeregu ośrodków przemysłowych, złączonych ze sobą w sieć powiązań strukturalnych (na przykład komunikacyjnych, handlowych), wynikających z wykorzystywania tych samych surowców i źródeł energii, kooperacji pomiędzy zakładami przemysłowymi, wspólnego zaplecza ludnościowego, a również kulturalnego i tym podobne Okręg przemysłowy złożona jest regularnie z jednego dominującego ośrodka przemysłowego i szeregu podrzędnych (((na przykład Łódzki Okręg Przemysłowy), niekiedy rola kilku ośrodków jest do siebie zbliżona (((((na przykład Staropolski Okręg Przemysłowy)

Definicja Orografia:
Co to jest geomorfologii, zajmująca się ogólną charakterystyką głównych form powierzchni ziemi, ich rozmieszczeniem, orientacją, rozmiarami, wzajemnym stosunkiem do siebie. Ustalenie orografii obszaru stanowi okręg przemysłowy.
Definicja Otulina:
Co to jest wydzielony region ochronny wokół szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych), spełniający rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi czynników okręg przemysłowy.
Definicja Osady Pelagiczne:
Co to jest termin służący do ustalenia drobnoziarnistych osadów (średnice ziarn nie przekraczają 5 um), gromadzących się w dużej odległości od brzegu, na obszarach głębokich mórz okręg przemysłowy.

Czym jest Przemysłowy Okręg znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: