ATMOSFERYCZNE OPADY co to jest
Definicja opady atmosferyczne co to jest. Czym jest atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię.

Co to jest Opady Atmosferyczne

Definicja OPADY ATMOSFERYCZNE: produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze (atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię Ziemi albo unoszące się w powietrzu w formie wody albo kryształków lodu. Opady atmosferyczne występują w formie:1) deszczu, śniegu, mżawki, krup, gradu,2) opadów unoszących się w powietrzu, do których należy mgła,3) opadów osiadających (osady, opady poziome), a więc rosy, szronu, szadzi.Opady spadające na ziemię powstają, gdy krople wody i kryształki lodu osiągną rozmiary, przy których prądy występujące w chmurze nie mogą ich utrzymać. Do pomiarów opadu atmosferycznego służą deszczomierze i pluwiografy. Liczba spadłego opadu ustala się wysokością wyrażoną w milimetrach, jaką utworzyłaby woda na powierzchnia płaskiej, gdyby nie parowała, nie wsiąkała i nie ściekała. W klimatologii opad atmosferyczny charakteryzowany jest wielkością zwaną sumą opadu w wybranym okresie (godzina, doba, miesiąc, rok), wyraża się go w milimetrach. Rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany i zależy w bardzo sporym stopniu od warunków miejscowych, w szczególności od rzeźby terenu i od szerokości geograficznej

Definicja Odłóg:
Co to jest uprawiane poprzez kilka lat z rzędu bądź w konsekwencji świadomej decyzji gospodarczej, bądź z konieczności (na przykład wojna, wyludnienie obszaru). Odłogowanie pól skutkuje regenerację żyzności opady atmosferyczne.
Definicja Osadnictwo:
Co to jest wiążące się z napływem nowej ludności na określone terytorium, zazwyczaj bezludne albo o niewielkim zaludnieniu. Osadnictwo dokonuje się przez powstawanie nowych domów i osiedli. Dzieli się na: 1 opady atmosferyczne.
Definicja Osady Pelagiczne:
Co to jest termin służący do ustalenia drobnoziarnistych osadów (średnice ziarn nie przekraczają 5 um), gromadzących się w dużej odległości od brzegu, na obszarach głębokich mórz opady atmosferyczne.

Czym jest Atmosferyczne Opady znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: