ATMOSFERYCZNE OPADY co to jest
Definicja opady atmosferyczne co to jest. Czym jest atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię.

Co to jest Opady Atmosferyczne

Definicja OPADY ATMOSFERYCZNE: produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze (atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię Ziemi albo unoszące się w powietrzu w formie wody albo kryształków lodu. Opady atmosferyczne występują w formie:1) deszczu, śniegu, mżawki, krup, gradu,2) opadów unoszących się w powietrzu, do których należy mgła,3) opadów osiadających (osady, opady poziome), a więc rosy, szronu, szadzi.Opady spadające na ziemię powstają, gdy krople wody i kryształki lodu osiągną rozmiary, przy których prądy występujące w chmurze nie mogą ich utrzymać. Do pomiarów opadu atmosferycznego służą deszczomierze i pluwiografy. Liczba spadłego opadu ustala się wysokością wyrażoną w milimetrach, jaką utworzyłaby woda na powierzchnia płaskiej, gdyby nie parowała, nie wsiąkała i nie ściekała. W klimatologii opad atmosferyczny charakteryzowany jest wielkością zwaną sumą opadu w wybranym okresie (godzina, doba, miesiąc, rok), wyraża się go w milimetrach. Rozkład opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany i zależy w bardzo sporym stopniu od warunków miejscowych, w szczególności od rzeźby terenu i od szerokości geograficznej

Definicja Ostroga:
Co to jest rodzaj mechanicznej regulacji cieku, w formie kamiennego albo faszynowego wału, poprzecznego do biegu potoku. Ostroga regulacyjna służy do ochrony brzegu przed podmywaniem przez odepchnięcie nurtu w opady atmosferyczne.
Definicja Oceanografia:
Co to jest światowym (wszechoceanie) wchodząca w skład hydrologii. Bada zjawiska i mechanizmy zachodzące w oceanach: właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne wody morskiej, związki pomiędzy oceanem, skorupą opady atmosferyczne.
Definicja Ostrów:
Co to jest miarę wysoko wzniesiona powyżej poziom rzeki, regularnie pokryta lasem. Ostrów jest zalewany tylko w okresie katastrofalnych powodzi, w okresie zwyczajnych wezbrań pozostaje ponad poziomu wody, z tej opady atmosferyczne.

Czym jest Atmosferyczne Opady znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: