OPOKA co to jest
Definicja opoka co to jest. Czym jest nagromadzenia węglanu wapnia (kalcyt) i krzemionki.

Co to jest Opoka

Definicja OPOKA: opoka wapnista, skała osadowa powstająca wskutek nagromadzenia węglanu wapnia (kalcyt) i krzemionki pochodzącej z igieł gąbek (występującej w formie opalu i chalcedonu) wspólnie z domieszkami glaukonitu i substancji ilastych. Zwięzła i twarda. Barwa biała albo żółtawa. W Polsce spotykana na Wyżynie Lubelskiej. Służąca jako materiał budowlany

Definicja Orkan:
Co to jest huragan, wiatr o sile 12 stopni w skali Beauforta. Także gwałtowny, wirowy sztorm tropikalny o dużej sile niszczącej opoka.
Definicja Ozonosfera:
Co to jest atmosferze Ziemi na wysokości od 20 do 50 km o podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna mezosfera). Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest powodem wzrostu temperatury w opoka.
Definicja Okno Tektoniczne:
Co to jest odsłonięty wskutek mechanizmów erozji region w obrębie płaszczowiny, na którym widoczne są utwory geologiczne stanowiące jej podłoże opoka.

Czym jest Opoka znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: