OROGENEZA co to jest
Definicja orogeneza co to jest. Czym jest skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór.

Co to jest Orogeneza

Definicja OROGENEZA: ruchy górotwórcze, górotwórczość, wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór, stanowiące część cyklu orogenicznego. W rezultacie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin i ich wypiętrzenie w formie łańcuchów gór fałdowych, czemu towarzyszą powszechnie mechanizmy magmatyzmu i metamorfizmu. Na "usztywnionych", nie podlegających fałdowaniu fragmentach skorupy ziemskiej (tak zwany kratonach) orogeneza skutkuje powstawanie pionowych przemieszczeń, wzdłuż linii uskoków, tworzących regularnie góry zrębowe. W historii Ziemi odznacza się cztery kluczowe orogenezy: prekambryjskie, kaledońską, hercyńską i alpejską. W każdej z nich wydziela się szereg faz górotwórczych o powiększonym nasileniu ruchów górotwórczych, występujących tylko na niektórych obszarach Ziemi

Definicja odporność skał:
Co to jest cecha skał (wynikająca z ich składu chemicznego i mineralnego) polegająca na przeciwstawianiu się działaniu mechanizmów niszczących (denudacji OROGENEZA.
Definicja obszar chronionego krajobrazu:
Co to jest na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych mechanizmów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową albo łącznikową parków narodowych i krajobrazowych OROGENEZA.
Definicja ostrów:
Co to jest wzniesiona powyżej poziom rzeki, regularnie pokryta lasem. Ostrów jest zalewany tylko w okresie katastrofalnych powodzi, w okresie zwyczajnych wezbrań pozostaje ponad poziomu wody, z tej racji OROGENEZA.

Czym jest Orogeneza znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: