OROGENEZA co to jest
Definicja orogeneza co to jest. Czym jest skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór.

Co to jest Orogeneza

DefinicjaOROGENEZA: ruchy górotwórcze, górotwórczość, wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór, stanowiące część cyklu orogenicznego. W rezultacie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin i ich wypiętrzenie w formie łańcuchów gór fałdowych, czemu towarzyszą powszechnie mechanizmy magmatyzmu i metamorfizmu. Na "usztywnionych", nie podlegających fałdowaniu fragmentach skorupy ziemskiej (tak zwany kratonach) orogeneza skutkuje powstawanie pionowych przemieszczeń, wzdłuż linii uskoków, tworzących regularnie góry zrębowe. W historii Ziemi odznacza się cztery kluczowe orogenezy: prekambryjskie, kaledońską, hercyńską i alpejską. W każdej z nich wydziela się szereg faz górotwórczych o powiększonym nasileniu ruchów górotwórczych, występujących tylko na niektórych obszarach Ziemi

Czym jest Orogeneza znaczenie w Słownik geografia O .