OSTANIEC co to jest
Definicja ostaniec co to jest. Czym jest stokach, stanowiące pozostałość starszej powierzchni.

Co to jest Ostaniec

Definicja OSTANIEC: izolowane wzniesienie, regularnie o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość starszej powierzchni skalnej, w większości już zdegradowanej poprzez mechanizmy erozyjno-denudacyjne. W odróżnieniu do twardzielców ostańce zbudowane są ze skał o zbliżonej odporności do zdegradowanego już otoczenia. Przetrwały dzięki swojemu położeniu, na przykład w obszarze wododzielnym, w najwyższym stopniu odległym od wcinających się w podłoże i poszerzających własne doliny rzek, albo na stoku skalnym (stoki), między wcinającymi się w podłoże żlebami itp

Definicja Odporność Skał:
Co to jest cecha skał (wynikająca z ich składu chemicznego i mineralnego) polegająca na przeciwstawianiu się działaniu mechanizmów niszczących (denudacji ostaniec.
Definicja Odłóg:
Co to jest uprawiane poprzez kilka lat z rzędu bądź w konsekwencji świadomej decyzji gospodarczej, bądź z konieczności (na przykład wojna, wyludnienie obszaru). Odłogowanie pól skutkuje regenerację żyzności ostaniec.
Definicja Osuwisko:
Co to jest Ziemi występująca na stokach górskich, powstająca wskutek procesu osuwania. Osuwisko złożona jest z niszy osuwiskowej (miejsce oderwania materiału) i zwału osuwiskowego (miejsce depozycji materiału ostaniec.

Czym jest Ostaniec znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: