OZONOSFERA co to jest
Definicja ozonosfera co to jest. Czym jest podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna.

Co to jest Ozonosfera

Definicja OZONOSFERA: warstwa w atmosferze Ziemi na wysokości od 20 do 50 km o podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna mezosfera). Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest powodem wzrostu temperatury w stratosferze. Max. gęstość ozonu występuje na wysokości około 25 km i jest rzędu 10-7 kg/m3, co stanowi około jedną stutysięczną część gęstości atmosfery na tej wysokości. Obecność ozonu jest powodem ograniczenia optycznego okna atmosferycznego od strony fal krótkich

Definicja odporność skał:
Co to jest cecha skał (wynikająca z ich składu chemicznego i mineralnego) polegająca na przeciwstawianiu się działaniu mechanizmów niszczących (denudacji OZONOSFERA.
Definicja odłóg:
Co to jest poprzez kilka lat z rzędu bądź w konsekwencji świadomej decyzji gospodarczej, bądź z konieczności (na przykład wojna, wyludnienie obszaru). Odłogowanie pól skutkuje regenerację żyzności gleby OZONOSFERA.
Definicja okno tektoniczne:
Co to jest odsłonięty wskutek mechanizmów erozji region w obrębie płaszczowiny, na którym widoczne są utwory geologiczne stanowiące jej podłoże OZONOSFERA.

Czym jest Ozonosfera znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: