PAGÓREK co to jest
Definicja pagórek co to jest. Czym jest wzniesienia, wyraźnie wyodrębniającego się w terenie.

Co to jest Pagórek

Definicja PAGÓREK: rodzaj wypukłej formy powierzchni Ziemi, w formie wzniesienia, wyraźnie wyodrębniającego się w terenie, dzięki znacznemu nachyleniu stoków. Pagórek posiada zaokrąglony wierzchołek, do kilkuset metrów średnicy i od kilku do parudziesięciu metrów wysokości. Nieco większe formy (do 100 m wysokości względnej) noszą nazwę pagórów, z kolei formy podobnej wysokości, lecz znacząco bardziej rozległe - garbów lub wyniosłości

Definicja Porwaki:
Co to jest skalnego ogromnych rozmiarów, oderwane od macierzystego podłoża i przetransportowane wskutek działania określonego procesu geologicznego. Odznacza się: porwaki tektoniczne - przemieszczone wraz z pagórek.
Definicja Porohy:
Co to jest regionalna nazwa progów skalnych w korycie rzecznym. Z uwagi na znaczącą odporność skał koryto w obrębie porohów zwęża się i jednocześnie uzyskuje większy spadek, stąd prąd rzeki na odcinku porohów pagórek.
Definicja Podział Administracyjny:
Co to jest wydzielenie na obszarze danego państwie jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału pagórek.

Czym jest Pagórek znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: