PALUDOLOGIA co to jest
Definicja paludologia co to jest. Czym jest hydrologię i fitogeografię, znaczenie w przyrodzie.

Co to jest Paludologia

Definicja PALUDOLOGIA: dział hydrografii badający powstawanie i postęp bagien, ich hydrologię i fitogeografię, znaczenie w przyrodzie. Paludologia rozwinęła się w wyniku coraz powszechniejszego odwadniania i zagospodarowania bagien, raczej najpierw XIX w. w Holandii, Szwecji, Niemczech i Rosji

Definicja Porohy:
Co to jest regionalna nazwa progów skalnych w korycie rzecznym. Z uwagi na znaczącą odporność skał koryto w obrębie porohów zwęża się i jednocześnie uzyskuje większy spadek, stąd prąd rzeki na odcinku porohów paludologia.
Definicja Prądy Rzeczne:
Co to jest obrębie rzeki, charakteryzujące się wieloma prędkościami płynięcia, wynikającymi z cech koryta rzecznego na poszczególnych odcinkach: spadku, przepływu i szorstkości dna. Na przykład w rzekach paludologia.
Definicja Plankton:
Co to jest roślinnych i zwierzęcych unoszących się w toni wodnej, posiadających pewne możliwości poruszania się - zbyt jednak ograniczone, aby przeciwstawić się ruchom wody. Plankton roślinny zwany jest paludologia.

Czym jest Paludologia znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: