Krzyżówka PAROWANIE co to jest
Definicja parowanie co to jest. Czym jest się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PAROWANIE

Definicja PAROWANIE: przejście cieczy w parę. Mechanizm opierający na odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej, w trakcie którego pobierana jest energia z otoczenia (do wyparowania 1 g wody o temperaturze 0°C potrzeba 597 cal). Rozmiar parowania wyrażona w mm grubości wody, która wyparowuje w jednostce czasu, zależy od: temperatury otoczenia i ciała parującego, wilgotności powietrza, prędkości jego ruchu i ciśnienia atmosferycznego. Prędkość parowania osiąga wartość max. w próżni. Parowanie w całej objętości cieczy określane jest jako wrzenie. Do pomiaru parowania wykorzystuje się ewaporometry. Procesem przeciwnym do parowania jest kondensacja. Parowanie jest jednym z przedmiotów cyklu hydrologicznego

Co znaczy Plaskowyz:
Porównanie wyżynnego o zrównanej, płaskiej albo falistej powierzchni. Płaskowyż cechuje się słabym rozczłonkowaniem poprzez doliny i jest oddzielony wyraźnym progiem od otaczających go niższych obszarów. W parowanie co znaczy.
Krzyżówka Podział Administracyjny:
Dlaczego wydzielenie na obszarze danego państwie jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału parowanie krzyżówka.
Co to jest Profil Glebowy:
Jak lepiej pionowy przekrój gleby przedstawiający jej morfologię, a więc zróżnicowanie, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych, od jej powierzchni aż po skałę macierzystą parowanie co to jest.
Słownik Podstawa Erozyjna:
Kiedy miejsce w podłużnym profilu doliny rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają parowanie słownik.

Czym jest Parowanie znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: