PIARGI co to jest
Definicja piargi co to jest. Czym jest gromadzenia się materiału odpadłego ze ścian skalnych.

Co to jest Piargi

Definicja PIARGI: ogólna nazwa kamienistych usypisk, stworzonych w rezultacie gromadzenia się materiału odpadłego ze ścian skalnych. Piargi występują bądź w obrębie ścian skalnych (na przykład w żlebach), bądź u ich podnóża, gdzie tworzą stożki, hałdy i pokrywy usypiskowe. Składają się z materiału o różnej frakcji, od żwiru, poprzez kamienie po ogromne bloki, pochodzące z obrywów skalnych. Piargi są efektem stopniowej degradacji ścian skalnych. O dużej dynamice mechanizmów niszczenia świadczy występowanie piargu ruchomego, łatwo zsuwającego się w dół, z kolei występowanie piargów utrwalonych, regularnie porośniętych trawą, krzewami albo lasem jest świadectwem małej intensywności mechanizmów degradacji. Piargi występują powszechnie w górach wysokich, w Polsce między innymi w Tatrach

Definicja Próchnica Glebowa:
Co to jest gleby powstała wskutek przekształcenia na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorganizmów (na przykład bakterii, grzybów), mikro-, mezo- i makrofauny glebowej (((na przykład drobnych kręgowców piargi.
Definicja Proces Glebotwórczy:
Co to jest powodujących stworzenie i postęp gleby, zachodzących na powierzchni litosfery pod wpływem czynników abiotycznych: klimatycznych, ukształtowania powierzchni, i biotycznych, jest to organizmów żywych piargi.
Definicja Przesmyk:
Co to jest pas lądu między dwoma obszarami wodnymi (morzami albo jeziorami). Przesmyk łączy niekiedy półwysep z resztą lądu (na przykład Przesmyk Koryncki u nasady Peloponezu, Parapolski Doł u nasady Kamczatki piargi.

Czym jest Piargi znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: