PIASEK co to jest
Definicja piasek co to jest. Czym jest mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i zazwyczaj.

Co to jest Piasek

Definicja PIASEK: luźna skała osadowa, należąca do ekipy psamitów. Skład mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i zazwyczaj wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy również długość jego transportu. W zależności od składu odznacza się: piaski kwarcowe - w najwyższym stopniu rozpowszechnione, złożone prawie wyłącznie z kryształów kwarcu (nawet do 100%), z niewielką domieszką skaleni, muskowitu, związków żelaza i minerałów ciężkich (na przykład cyrkon, monacytu, rutylu), piaski arkozowe - złożone z kwarcu, skaleni i niewielkich domieszek mik, i piaski szarogłazowe - złożone z okruchów różnych skał drobnokrystalicznych. W zależności od genezy odznacza się: piaski wydmowe - powiązane z działalnością wiatru, piaski rzeczne - powiązane z działalnością rzek, piaski rzecznolodowcowe - powiązane z przepływem wód lodowcowych i piaski morskie - nagromadzone na wybrzeżach morskich. Barwa piasku może być biała, żółtawa, brunatna, czerwonawa, zielonkawa, a nawet czarna i związana jest z zawartością skaleni, glaukonitu, tlenków i wodorotlenków żelaza. Piaski znajdują wykorzystanie między innymi w: budownictwie, hutnictwie (tak zwany piaski formierskie) i przemyśle szklarskim (((tak zwany piaski szklarskie). Spore znaczenie mają piaski wzbogacone w minerały ciężkie (((na przykład monacytowe, korundowe, ilmenitowe, złotonośne, diamentonośne). Wskutek scementowania piasku powstają piaskowce

Definicja Paraekumena (Subekumena):
Co to jest subekumena, region na powierzchni Ziemi, który jest zamieszkiwany tylko okresowo (na przykład poprzez koczowników) bądź nie zamieszkany, lecz używany gospodarczo piasek.
Definicja Pustynia:
Co to jest roślinnej i jednocześnie istotna strefa krajobrazowa na kuli ziemskiej. Pustynie powiązane są z klimatem suchym i skrajnie suchym zwrotnikowym (na przykład północna Afryka, Półwysep Arabski piasek.
Definicja Preria:
Co to jest północnoamerykańskiego, zajmującego wnętrze kontynentu od około 90° długości geograficznej wschodniej do Gór Skalistych i od Kanady do Teksasu. Rozróżnia się trzy zasadnicze typy prerii: 1) Prerię piasek.

Czym jest Piasek znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: