Krzyżówka PIORUN co to jest
Definicja piorun co to jest. Czym jest termin piorun odnosi się do wyładowania iskrowego (iskra co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PIORUN

Definicja PIORUN: gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze. Najczęściej termin "piorun" odnosi się do wyładowania iskrowego (iskra elektryczna) między chmurą a gruntem albo między chmurami. Wyładowanie zachodzi na długości rzędu kilometra, przy różnicy potencjałów wynoszącej sporo mln woltów, w formie wielokrotnego przepływu ładunków w powstałym kanale plazmowym. Towarzyszy mu stworzenie fali akustycznej (tak zwany grzmotu) i elektromagnetycznej (w dziedzinie widzialnym jako ((tak zwany błyskawica). Miejsce uderzenia pioruna charakteryzuje się większym od otoczenia gradientem pola elektrycznego (na przykład ostrze uziemionego przewodnika, na tej zasadzie działa piorunochron). Istnieją ponadto rzadkie pioruny kuliste. To są kule plazmy

Co znaczy Ploso:
Porównanie małym spadku koryta, głębszym dnie i łagodnym nurcie, znajdujący się zazwyczaj między dwoma bystrzami (odcinkami o płytszym dnie i szybszym nurcie). Plosa regularnie występują w zakolach rzeki piorun co znaczy.
Krzyżówka Piętrowość:
Dlaczego środowiska przyrodniczego w górach, polegająca na stopniowym zmienianiu się jego cech, wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej (n.p.m.). Definicja piętrowości dotyczy zarówno zmienności całego piorun krzyżówka.
Co to jest Przewieszka:
Jak lepiej obrębie ścian skalnych. Przewieszka stanowi część ściany o kącie nachylenia przekraczającym 90°, a zatem wysuniętą bardziej niż partie skalne znajdujące się pod nią. Przewieszka powstaje: 1) w piorun co to jest.
Słownik Plaszczowina:
Kiedy nasunięcie silnie sfałdowanych mas skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do piorun słownik.

Czym jest Piorun znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: