Krzyżówka WIEKU PIRAMIDA co to jest
Definicja piramida wieku co to jest. Czym jest udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PIRAMIDA WIEKU

Definicja PIRAMIDA WIEKU: rodzaj poziomego wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym wieku wyrażoną w procentach. Dane te zazwyczaj przedstawia się osobno dla obu płci, stąd oś rzędnych znajduje się w środku wykresu. Piramida wieku dobrze ilustruje demograficzną strukturę ludności i może być używana w celach prognostycznych

Co znaczy Potamologia:
Porównanie zajmujący się badaniem rzek i innych cieków. Potamologia nie tylko opisuje rzeki przez badanie ilości wody w nich płynącej, rodzajów zasilania, typów koryta i tym podobne, lecz również zajmuje się piramida wieku co znaczy.
Krzyżówka Puszta:
Dlaczego geogr. odmiana stepu występującego na Wielkiej Nizinie Węgierskiej piramida wieku krzyżówka.
Co to jest Plateau:
Jak lepiej region wyżynny, zwykle o płytowej budowie, oddzielony schodkowatymi stokami od otaczającego terenu piramida wieku co to jest.
Słownik Plaza:
Kiedy nachylony, piaszczysty albo żwirowy pas wybrzeża, stanowiący strefę graniczną między lądem a morzem. W zależności od stanu morza (kierunek wiatru, rozmiar fal) i rodzaju i wielkości pływów morskich piramida wieku słownik.

Czym jest Wieku Piramida znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: