WIEKU PIRAMIDA co to jest
Definicja piramida wieku co to jest. Czym jest udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej.

Co to jest Piramida Wieku

Definicja PIRAMIDA WIEKU: rodzaj poziomego wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym wieku wyrażoną w procentach. Dane te zazwyczaj przedstawia się osobno dla obu płci, stąd oś rzędnych znajduje się w środku wykresu. Piramida wieku dobrze ilustruje demograficzną strukturę ludności i może być używana w celach prognostycznych

Definicja poziomica:
Co to jest mapie łącząca punkty o tej samej wysokości n.p.m. Dzięki poziomic przedstawia się na mapie rzeźbę terenu. Konstruując je zachowuje się równe interwały, tzn. rysuje się poziomice co 5 m albo co 10 m PIRAMIDA WIEKU.
Definicja pancerz pustynny:
Co to jest pustynna, lakier pustynny, patyna pustynna, twarda powłoka na powierzchni skał, utworzona w warunkach klimatu pustynnego, w konsekwencji wytrącania się tlenków żelaza, manganu i krzemu z wód PIRAMIDA WIEKU.
Definicja plateau:
Co to jest region wyżynny, zwykle o płytowej budowie, oddzielony schodkowatymi stokami od otaczającego terenu PIRAMIDA WIEKU.

Czym jest Wieku Piramida znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: