Krzyżówka PLASZCZOWINA co to jest
Definicja plaszczowina co to jest. Czym jest powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PLASZCZOWINA

Definicja PLASZCZOWINA: wielkoskalowe nasunięcie silnie sfałdowanych mas skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do kilkuset km), a równocześnie niewielką miąższością (do kilkuset m). Z racji na genezę odznacza się: 1) Płaszczowinę z przefałdowania - utworzoną z fałdu leżącego, obalonego albo przewalonego, którego skrzydło grzbietowe (górne) w relacji do brzusznego (dolnego) uległo znacznemu przemieszczeniu, 2) Płaszczowinę z odkłucia - utworzoną poprzez nasunięcie na utwory młodsze oderwanych (odkłutych) od podłoża mas skalnych, nie mniej jednak powierzchnia odkłucia stanowi zazwyczaj płaszczyzna kontaktu pomiędzy dwoma kompleksami skalnymi o różnych własnościach mechanicznych, 3) Płaszczowinę ze ścinania - utworzoną poprzez nasunięcie się mas skalnych wzdłuż rozległego pęknięcia, skośnie przecinającego warstwy skalne. Występują we wszystkich górach fałdowych, między innymi w Alpach, Karpatach i Himalajach

Co znaczy Pradolina:
Porównanie dolina o płaskim dnie, zazwyczaj z kilkoma poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym. Pradoliny ciągnęły się równolegle do czoła lądolodu i były żłobione poprzez wody pochodzące z jego plaszczowina co znaczy.
Krzyżówka Pasmo Górskie:
Dlaczego górska o wyraźnie wydłużonym kształcie, składająca się z wododzielnego grzbietu (grzbiet kluczowy, grań kluczowa) i licznych, odchodzących od niego grzbietów bocznych, opadających ku przedpolu gór. W plaszczowina krzyżówka.
Co to jest Plutonizm:
Jak lepiej teoria wysunięta w XVIII w., raczej poprzez J. Huttona, wg której kluczową rolę w tworzeniu się skał odegrała magma i ciepło wewnętrzne Ziemi. Przeciwieństwem plutonizmu był neptunizm plaszczowina co to jest.
Słownik Poziomica:
Kiedy linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości n.p.m. Dzięki poziomic przedstawia się na mapie rzeźbę terenu. Konstruując je zachowuje się równe interwały, tzn. rysuje się poziomice co 5 m plaszczowina słownik.

Czym jest Plaszczowina znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: