Krzyżówka ABRAZYJNA PLATFORMA co to jest
Definicja platforma abrazyjna co to jest. Czym jest pod wodą, powstałej w konsekwencji niszczenia co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PLATFORMA ABRAZYJNA

Definicja PLATFORMA ABRAZYJNA: rodzaj powierzchni zrównania, znajdującej się w większości pod wodą, powstałej w konsekwencji niszczenia klifowego brzegu morza (i dużego jeziora) poprzez uderzające o brzeg fale (przybój) i unoszony poprzez nie piasek albo grubszy materiał skalny - mechanizm taki nosi nazwę abrazji. Platforma abrazyjna tworzy płaską powierzchnię, lekko nachyloną od lądu w kierunku morza. Część platformy abrazyjnej, znajdująca się bezpośrednio przy niszczonym klifie, nosi nazwę plaży. Jest ona zazwyczaj pokryta materiałem piaszczystym albo żwirowym, pochodzącym z degradacji klifu. Część tego materiału lub przemieszcza się wzdłuż brzegu w określonym kierunku (pod wpływem prądu morskiego albo panującego kierunku wiatrów), tworząc na innych odcinkach wybrzeża mierzeje, lub także osadza się przy końcu platformy abrazyjnej, tworząc w jej przedłużeniu platformę akumulacyjną

Co znaczy Powódź:
Porównanie wodę terenów nadbrzeżnych, wzdłuż koryta rzeki albo brzegu morza, w wyniku wezbrania wód. Powodem wezbrań są obfite i długookresowe opady deszczu, nagły spływ wód z topniejących śniegów wiosną albo platforma abrazyjna co znaczy.
Krzyżówka Pastwisko:
Dlaczego florystycznie półnaturalne zbiorowisko murawowe pokryte niską roślinnością z sporym udziałem traw, na przykład: życicy trwałej, grzebienicy pospolitej i koniczyny białej, utrzymywane i kształtowane platforma abrazyjna krzyżówka.
Co to jest Półwysep:
Jak lepiej półwyspu powstałego z połączenia z lądem przybrzeżnej wyspy, w wyniku zasypania albo zamulenia oddzielającej wyspę od lądu cieśniny. Półwyspy przyrostkowe zazwyczaj oddzielone są od reszty obszaru platforma abrazyjna co to jest.
Słownik Potok:
Kiedy mały, naturalny ciek powierzchniowy, o wydajnym źródle i wartkim nurcie. Płynie wąskim korytem, w górach kamienistym albo żwirowym, na nizinach piaszczystym albo mulistym platforma abrazyjna słownik.

Czym jest Abrazyjna Platforma znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: