Krzyżówka TAKYR PLAYA co to jest
Definicja playa takyr co to jest. Czym jest dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PLAYA TAKYR

Definicja PLAYA TAKYR: kotlinowate zagłębienie w obszarze pustynnym, o płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno bezodpływowego jeziora okresowego, wysychającego kompletnie w porze suchej. Wyschnięta powierzchnia jest twarda, silnie scementowana i mocno spękana, regularnie także występują na niej wykwity kryształów soli. Nazwa takyr pochodzi z Turkiestanu. W innych regionach te same formy mają nazwy lokalne na przykład: playa (USA), kewir (Iran), sebka albo sebha (Afryka Północna)

Co znaczy Przewieszka:
Porównanie obrębie ścian skalnych. Przewieszka stanowi część ściany o kącie nachylenia przekraczającym 90°, a zatem wysuniętą bardziej niż partie skalne znajdujące się pod nią. Przewieszka powstaje: 1) w playa takyr co znaczy.
Krzyżówka Podziałka Mapy:
Dlaczego skali mapy. To jest odcinek podzielony na mniejsze części i opisany zgodnie ze skalą mapy. Podziałka mapy umożliwia bezpośrednie odczytanie z mapy rzeczywistych odległości (na przykład dzięki kroczka playa takyr krzyżówka.
Co to jest Popiół Wulkaniczny:
Jak lepiej produktów wybuchu wulkanów, podobnie jak lapille, utworzony z rozpylonej lawy, której cząstki zastygły w powietrzu, albo także pył skały rozdrobnionej siłą eksplozji. W trakcie erupcji wulkanów playa takyr co to jest.
Słownik Piramida Wieku:
Kiedy wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym playa takyr słownik.

Czym jest Takyr Playa znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: