POBRZEŻE co to jest
Definicja pobrzeże co to jest. Czym jest przyrodnicze i rodzaj gospodarki wykazują mocne związki z.

Co to jest Pobrzeże

Definicja POBRZEŻE: ciągnący się wzdłuż wybrzeża pas lądu, którego środowisko przyrodnicze i rodzaj gospodarki wykazują mocne związki z morzem (wpływ klimatyczne, hydrologiczne, biogeograficzne, rybołówstwo, porty morskie, kąpieliska morskie i tym podobne). Szerokość pobrzeża zależy od lokalnych warunków środowiska w pobliżu wybrzeża: gdy przylega ono do obszarów nizinnych - pobrzeże może być bardzo szerokie (kilkadziesiąt i więcej km), gdy zaś wybrzeże ma charakter górski albo wyżynny - pobrzeże jest regularnie bardzo wąskie, a nawet może zanikać. W Polsce pobrzeże, wzdłuż całego brzegu Morza Bałtyckiego, tworzy odrębną jednostkę fizycznogeograficzną (Pobrzeża Południowobałtyckie). Pobrzeże może także towarzyszyć brzegowi jeziora, a nawet większej rzeki (na przykład Powiśle w Warszawie)

Definicja Pora Deszczowa:
Co to jest roku, gdzie występują opady atmosferyczne. Na równiku występują dwa okresy deszczowe, przypadające na zrównanie dnia z nocą (deszcze zenitalne). Stosunkowo wzrostu szerokości geograficznej pora pobrzeże.
Definicja Przełom Rzeki:
Co to jest rzecznej, gdzie następuje jej przewężenie, dno jest wąskie, a zbocza strome, regularnie urwiste. Przełom powstaje w miejscu, gdzie wody rzeczne napotykają przeszkodę (wzniesienie) i przecinają ją pobrzeże.
Definicja Poziom Eluwialny:
Co to jest albic, poziom glebowy charakterystyczny dla gleb bielicowych, bielic i gleb glejobielicowych i glejobielic. W profilu glebowym znajduje się bezpośrednio pod poziomem próchnicznym. Zabarwienie pobrzeże.

Czym jest Pobrzeże znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: