Krzyżówka EROZYJNA PODSTAWA co to jest
Definicja podstawa erozyjna co to jest. Czym jest gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PODSTAWA EROZYJNA

Definicja PODSTAWA EROZYJNA: baza erozyjna, miejsce w podłużnym profilu doliny rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione akumulacyjnymi (osadzaniem poprzez rzekę niesionego materiału). Fundamentem erozyjną każdej rzeki jest jej ujście do morza (albo bezodpływowego jeziora), rzeka usypuje tu zazwyczaj stożek napływowy (deltę) z niesionego poprzez siebie materiału. Podstawami erozyjnymi bywają: szczególnie odporne wychodnie skał w korycie rzeki, wyróżnione na przykład progiem wodospadu, płaskie dna kotlin, równiny podgórskie i tym podobne, a również jeziora przepływowe, gdzie gromadzi się niesiony poprzez rzekę materiał. Podstawa erozyjna może także powstać w konsekwencji ingerencji człowieka, na przykład przez budowę zbiornika retencyjnego, efektem jest akumulacja materiału i regularnie dość szybkie zasypanie zbiornika, nie zawsze "zaplanowane" poprzez jego projektantów

Co znaczy Potamologia:
Porównanie zajmujący się badaniem rzek i innych cieków. Potamologia nie tylko opisuje rzeki przez badanie ilości wody w nich płynącej, rodzajów zasilania, typów koryta i tym podobne, lecz również zajmuje się podstawa erozyjna co znaczy.
Krzyżówka Parowanie:
Dlaczego parę. Mechanizm opierający na odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej, w trakcie którego podstawa erozyjna krzyżówka.
Co to jest Południk Zerowy:
Jak lepiej geograficzny umownie przyjęty za zerowy, tzn. taki, od którego mierzy się długość geograficzną wschodnią (na wschód od południka zerowego) i zachodnią (na zachód od południka zerowego). Od XVI w. był podstawa erozyjna co to jest.
Słownik Przyrost Rzeczywisty:
Kiedy wzrost naturalny skorygowany o saldo migracji podstawa erozyjna słownik.

Czym jest Erozyjna Podstawa znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: