POGÓRZE co to jest
Definicja pogórze co to jest. Czym jest długotrwałego procesu degradacji obszaru górskiego.

Co to jest Pogórze

DefinicjaPOGÓRZE: specyficzny typ rzeźby terenu, powstający w rezultacie długotrwałego procesu degradacji obszaru górskiego, zazwyczaj fałdowego (fałdowe góry). Pogórze cechuje się dość łagodnymi formami rzeźby, wyrównanym poziomem wierzchowin, znajdujących się na podobnej wysokości bezwzględnej, i znacznym rozczłonkowaniem poprzez rozbudowany mechanizm dolin. Grzbiety pogórza nawiązują zazwyczaj do jednego poziomu zrównania (w Karpatach tak zwany poziomu pogórskiego), rozciętego dolinami w konsekwencji późniejszego obniżenia się podstawy erozyjnej. Pogórze stanowi północny pas całych Karpat Polskich (Pogórze Karpackie), obszary o rzeźbie pogórskiej występują także wewnątrz łańcucha, w obniżeniach podgórskich - na przykład Pogórze Spiskie, a również w północno-zachodniej części Sudetów

Czym jest Pogórze znaczenie w Słownik geografia P .