POJEZIERZE co to jest
Definicja pojezierze co to jest. Czym jest zlodowaceniu w plejstocenie, charakteryzujący się.

Co to jest Pojezierze

Definicja POJEZIERZE: typ krajobrazu występujący na obszarach, które podlegały zlodowaceniu w plejstocenie, charakteryzujący się młodoglacjalną rzeźbą terenu i występowaniem licznych jezior polodowcowych. W Polsce pojezierza zajmują północną część państwie, w najwyższym stopniu znane są Pojezierza: Mazurskie, Pomorskie i Wielkopolskie, a również sporo pomniejszych, znajdujących się w ich obrębie

Definicja Powierzchnia Nieciągłości:
Co to jest geologii: powierzchnia albo strefa w obrębie określonej formacji skalnej, gdzie występuje wyraźne przerwanie spójności utworów skalnych. Stworzenie nieciągłości powiązane jest najczęściej z pojezierze.
Definicja Plateau:
Co to jest region wyżynny, zwykle o płytowej budowie, oddzielony schodkowatymi stokami od otaczającego terenu pojezierze.
Definicja Parowanie:
Co to jest parę. Mechanizm opierający na odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej, w trakcie którego pojezierze.

Czym jest Pojezierze znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: