PRZYRODY POMNIK co to jest
Definicja pomnik przyrody co to jest. Czym jest ożywionej) albo nieożywionej (pomnik przyrody.

Co to jest Pomnik Przyrody

Definicja POMNIK PRZYRODY: objęty ochroną prawną twór przyrody żywej (pomnik przyrody ożywionej) albo nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej) bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno-pamiątkowymi, kulturowymi albo estetycznymi. Do pomników przyrody zalicza się między innymi: okazałe, zabytkowe drzewa i ich skupiska, parki, aleje, głazy narzutowe, ciekawe formy skalne, jaskinie, źródła, wywierzyska, wodospady. W Polsce istnieje aktualnie 23 529 pomników przyrody (wg stanu na 31 XII 1994)

Definicja Playa Takyr:
Co to jest zagłębienie w obszarze pustynnym, o płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno pomnik przyrody.
Definicja Polewa Pustynna:
Co to jest lakier pustynny, pancerz pustynny, patyna pustynna, twarda powłoka na powierzchni skał, utworzona w warunkach klimatu pustynnego, w konsekwencji wytrącania się tlenków żelaza, manganu i krzemu z wód pomnik przyrody.
Definicja Piaskowiec:
Co to jest osadowa należąca do ekipy skał okruchowych, powstała wskutek diagenezy piasku. W zależności od składu mineralnego odznacza się: piaskowce kwarcowe - złożone raczej z ziarn kwarcu (powyżej 80 pomnik przyrody.

Czym jest Przyrody Pomnik znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: