PORFIR co to jest
Definicja porfir co to jest. Czym jest wulkanicznych albo żyłowych, posiadających strukturę.

Co to jest PORFIR

Definicja PORFIR: kolokwialna nazwa służąca do ustalenia magmowych skał wulkanicznych albo żyłowych, posiadających strukturę porfirową (w skrytokrystalicznym albo drobnoziarnistym cieście skalnym tkwią widoczne gołym okiem pojedyncze prakryształy) albo afanitową (skrytokrystaliczną). Stosowana jest najczęściej przy wstępnym (terenowym) oznaczaniu skały, bo precyzyjne sklasyfikowanie porfiru wymaga przeprowadzenia analizy chemicznej jego składu. Odznacza się porfiry: kwarcowe - należące do ekipy skał kwaśnych, charakteryzujące się występowaniem jasnych prakryształów kwarcu (na przykład ryolit, dacyt) i bezkwarcowe - należące do ekipy skał obojętnych, zawierające prakryształy skaleni, piroksenów i amfiboli (((na przykład trachit, latyt, andezyt)

Definicja Postglacjał:
Co to jest bezpośrednio po zlodowaceniu (glacjale), cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i zachodzeniem intensywnych mechanizmów morfologicznych, typowych dla tego okresu. Z czasem klimat porfir co to jest.
Definicja Pasowość Środowiska:
Co to jest jedna z prawidłowości przestrzennego układu środowiska na niektórych obszarach, polegająca na występowaniu równoległych pasów krajobrazowych, z których każdy cechuje się odmiennym charakterem porfir definicja.
Definicja Pora Deszczowa:
Co to jest roku, gdzie występują opady atmosferyczne. Na równiku występują dwa okresy deszczowe, przypadające na zrównanie dnia z nocą (deszcze zenitalne). Stosunkowo wzrostu szerokości geograficznej pora porfir co znaczy.
Definicja Profil Glebowy:
Co to jest pionowy przekrój gleby przedstawiający jej morfologię, a więc zróżnicowanie, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych, od jej powierzchni aż po skałę macierzystą porfir słownik.

Czym jest Porfir znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: