ZRÓWNANIA POWIERZCHNIA co to jest
Definicja powierzchnia zrównania co to jest. Czym jest niewielkimi wysokościami względnymi.

Co to jest Powierzchnia Zrównania

Definicja POWIERZCHNIA ZRÓWNANIA: równinna albo lekko falista powierzchnia, cechująca się niewielkimi wysokościami względnymi, powstała w konsekwencji długookresowych mechanizmów degradacji wyniosłości powierzchni Ziemi, a również niekiedy akumulacji materiału w obniżeniach. Powierzchnia zrównania stanowi końcowe stadium rozwoju geomorfologicznego obszaru. Osiągnięcie tego stadium (pełne przekształcenie gór w równinę) wymaga odpowiednio długiego czasu (rzędu dziesiątków mln lat) i niezakłócania przebiegu procesu (na przykład przez wypiętrzenie gór, nagłą zmianę klimatu czy zmianę wysokości podstawy denudacyjnej).W zależności od głównych czynników powodujących degradację i od jej przebiegu wyróżniamy różne rodzaje powierzchni zrównania, do głownych należą:1) peneplena lub prawierównia, powstająca w konsekwencji niszczenia obszaru poprzez mechanizmy erozyjne i denudacyjne, a również akumulację rzeczną w dnach dolin,2) pedyplena, powstająca w klimacie suchym i półsuchym w konsekwencji łączenia się ze sobą pedymentów,3) panplena, powstająca raczej w konsekwencji działalności rzecznej, zarówno erozyjnej, jak i akumulacyjnej,4) powierzchnia abrazyjna, powstająca w konsekwencji niszczenia brzegów poprzez fale morskie.Powierzchnie zrównania zajmują współcześnie spore części niektórych kontynentów, ((na przykład : północno-wschodnią Kanadę, Europę Wschodnią, Australię Zachodnią

Definicja Podstawa Erozyjna:
Co to jest miejsce w podłużnym profilu doliny rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają powierzchnia zrównania.
Definicja Przybrzeże:
Co to jest ciągnący się wzdłuż wybrzeża pas wód morza (albo jeziora). Szerokość przybrzeża nie jest ściśle określona i zależy od lokalnych warunków. Niekiedy utożsamia się przybrzeże z pasem wód terytorialnych powierzchnia zrównania.
Definicja Poziom Eluwialny:
Co to jest albic, poziom glebowy charakterystyczny dla gleb bielicowych, bielic i gleb glejobielicowych i glejobielic. W profilu glebowym znajduje się bezpośrednio pod poziomem próchnicznym. Zabarwienie powierzchnia zrównania.

Czym jest Zrównania Powierzchnia znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: