POZIOMICA co to jest
Definicja poziomica co to jest. Czym jest samej wysokości n.p.m. Dzięki poziomic przedstawia się na.

Co to jest Poziomica

DefinicjaPOZIOMICA: izohipsa, warstwica, linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości n.p.m. Dzięki poziomic przedstawia się na mapie rzeźbę terenu. Konstruując je zachowuje się równe interwały, tzn. rysuje się poziomice co 5 m albo co 10 m wysokości, zależnie od przyjętych założeń, lecz konsekwentnie tak samo na całej mapie. Poziomice nie przecinają się nawzajem, ich zagęszczenie na mapie wskazuje na stromość terenu

Czym jest Poziomica znaczenie w Słownik geografia P .