PRADOLINA co to jest
Definicja pradolina co to jest. Czym jest poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym.

Co to jest Pradolina

Definicja PRADOLINA: szeroka, wielka dolina o płaskim dnie, zazwyczaj z kilkoma poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym. Pradoliny ciągnęły się równolegle do czoła lądolodu i były żłobione poprzez wody pochodzące z jego topnienia. Pradoliny tworzyły się w plejstocenie na wielu obszarach, zarówno Europy, jak i Ameryki Północnej. Na terenie Polski czoło lądolodu blokowało naturalny spływ wód na północ, stąd wody topniejącego lodowca łączyły się z wodami spływającymi z południa i wspólnie poszukiwały odpływu, w zlodowaceniach starszych ku południowemu wschodowi (do Morza Czarnego - Pradolina Podkarpacka), w młodszych ku zachodowi (do Morza Północnego - Pradolina Warszawsko-Berlińska, Toruńsko-Eberswaldzka i in.). Współcześnie pradoliny są jedną z ważniejszych form rzeźby na Niżu Polskim, ich istnienie warunkuje układ sieci rzecznej, która cechuje się występowaniem wielu równoleżnikowych (raczej kierujących się na zachód) odcinków rzek, między innymi: Odry, Warty, Noteci, Wisły, Narwi, Baryczy

Definicja Potok:
Co to jest mały, naturalny ciek powierzchniowy, o wydajnym źródle i wartkim nurcie. Płynie wąskim korytem, w górach kamienistym albo żwirowym, na nizinach piaszczystym albo mulistym pradolina.
Definicja Przełom Rzeki:
Co to jest rzecznej, gdzie następuje jej przewężenie, dno jest wąskie, a zbocza strome, regularnie urwiste. Przełom powstaje w miejscu, gdzie wody rzeczne napotykają przeszkodę (wzniesienie) i przecinają ją pradolina.
Definicja Przyrost Rzeczywisty:
Co to jest wzrost naturalny skorygowany o saldo migracji pradolina.

Czym jest Pradolina znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: