GLEBOTWÓRCZY PROCES co to jest
Definicja proces glebotwórczy co to jest. Czym jest zachodzących na powierzchni litosfery pod.

Co to jest Proces Glebotwórczy

Definicja PROCES GLEBOTWÓRCZY: zespół zjawisk powodujących stworzenie i postęp gleby, zachodzących na powierzchni litosfery pod wpływem czynników abiotycznych: klimatycznych, ukształtowania powierzchni, i biotycznych, jest to organizmów żywych. Pierwszym etapem procesu glebotwórczego jest stworzenie substratu (tworzywa) glebowego wskutek takich mechanizmów jak: wietrzenie skał, mechanizmy aluwialne, deluwialne i eoliczne, gromadzenie się osadów polodowcowych, a również substancji organicznej w formie torfów, namułów (osadów rzecznych albo spływających po stokach) i gytii (skała macierzysta). W drugim etapie następuje przeobrażenie substratu glebowego w utwór częściowo ożywiony przy udziale organizmów żywych, raczej drobnoustrojów, które wzbogacają go w próchnicę, witaminy, enzymy, hormony i tym podobne Uwarunkowany określonymi czynnikami glebotwórczymi mechanizm glebotwórczy prowadzi w rezultacie do ukształtowania się określonego typu gleby. Występujące na obszarze Polski gleby kształtowane są najczęściej poprzez mechanizmy: przemywania (płowienia), bielicowania, brunatnienia i murszenia

Definicja Przysiółek:
Co to jest wiejskiego, składającego się z kilku albo kilkunastu zagród. Przysiółek posiada swoją nazwę, lecz nie stanowi odrębnej jednostki administracyjnej (należy do większej wsi). Przysiółki są bardzo częste proces glebotwórczy.
Definicja Podział Administracyjny:
Co to jest wydzielenie na obszarze danego państwie jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału proces glebotwórczy.
Definicja Park Narodowy:
Co to jest ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym albo mało zmieniony poprzez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi i wyjątkowymi walorami proces glebotwórczy.

Czym jest Glebotwórczy Proces znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: