GLEBOWA PRÓCHNICA co to jest
Definicja próchnica glebowa co to jest. Czym jest drodze biochemicznej, przy udziale.

Co to jest Próchnica Glebowa

Definicja PRÓCHNICA GLEBOWA: część organiczna gleby powstała wskutek przekształcenia na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorganizmów (na przykład bakterii, grzybów), mikro-, mezo- i makrofauny glebowej (((na przykład drobnych kręgowców zamieszkujących nory drążone w glebie (destruenci)) - różnych szczątków organicznych, jest to detrytusu (raczej roślinnego, ((((na przykład obumarłych liści, korzeni). Mechanizm ten nazywa się humifikacją. Próchnica glebowa decyduje w znacznej mierze o żyzności gleb, w szczególności piaszczystych. Próchnica glebowa wymieszana z częścią mineralną gleby tworzy tak zwany endopróchnicę, w leśnych glebach próchnica glebowa znajduje się również na powierzchni (ektopróchnica). Zawartość próchnicy w glebach jest zróżnicowana, na obszarze Polski waha się pomiędzy 0,6-6%, nie mniej jednak jest ona największa w czarnoziemach, czarnych ziemiach, rędzinach i madach, z kolei najmniejsza w glebach bielicowych (bielicoziemne gleby), płowych i brunatnych.W zależności od warunków środowiska i rodzaju drzewostanu wykształcają się trzy fundamentalne typy próchnic leśnych: mor, moder, mull.1) Mor - próchnica surowinowa (butwina) tworzy się w warunkach kwaśnego odczynu gleby (pH 3-4,5) pod roślinnością borową, przy udziale grzybów.2) Mull - słodka próchnica, powstaje przy udziale dżdżownic w w najwyższym stopniu sprzyjających warunkach siedliskowych, na glebach świeżych albo wilgotnych, o odczynie zasadowym albo lekko kwaśnym (pH 5,5-7), w żyznych lasach liściastych ( (((((na przykład grądach).3) Moder - próchnica przejściowa, występuje w lasach i borach mieszanych (iglasto-liściastych) o odczynie gleby pH 4,5-5,5, powstaje przy udziale drobnych stawonogów

Definicja Plankton:
Co to jest roślinnych i zwierzęcych unoszących się w toni wodnej, posiadających pewne możliwości poruszania się - zbyt jednak ograniczone, aby przeciwstawić się ruchom wody. Plankton roślinny zwany jest próchnica glebowa.
Definicja Podział Administracyjny:
Co to jest wydzielenie na obszarze danego państwie jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału próchnica glebowa.
Definicja Pradolina:
Co to jest dolina o płaskim dnie, zazwyczaj z kilkoma poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym. Pradoliny ciągnęły się równolegle do czoła lądolodu i były żłobione poprzez wody pochodzące z jego próchnica glebowa.

Czym jest Glebowa Próchnica znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: