Krzyżówka PROTEKTORAT co to jest
Definicja protektorat co to jest. Czym jest zachowujący swe wybrane instytucje, rząd i co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PROTEKTORAT

Definicja PROTEKTORAT: forma władzy sprawowanej poprzez jakieś kraj, państwo zachowujący swe wybrane instytucje, rząd i administrację, lecz znajdujący się pod kontrolą obcego państwa, prowadzącego jego kwestie zewnętrzne. Najczęściej protektorat był rezultatem kolonializmu, zostawał narzucony słabszemu krajowi poprzez mocarstwo kolonialne (na przykład Egipt, Tunezja, Laos, Kambodża, Kuwejt). Protektorat międzynarodowy wynika z kompromisu pomiędzy mocarstwami dotyczącego kierowania spornym terytorium (((na przykład Wolne Miasto Gdańsk pod protektoratem Ligi Narodów). Protektorat jest rozwiązaniem przejściowym, prowadzi do inkorporacji lub do uzyskania pełnej suwerenności. Wyjątkowa przypadek dotyczy między innymi krajów: Liechtensteinu, Monako, San Marino uznawanych za protektoraty i niezdolnych do pełnej suwerenności

Co znaczy Polje:
Porównanie krasowych rozległe zagłębienie śródgórskie albo śródwyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód. Polje powstaje w rezultacie długookresowych protektorat co znaczy.
Krzyżówka Przedgórze:
Dlaczego rzeźbie równinnej albo lekko pofalowanej, leżący na przedpolu gór. Przedgórza mogą mieć bardzo różną genezę, w rzeźbie typu zrębowego (na przykład Przedgórze Sudeckie, Piedmont) mogą stanowić nie protektorat krzyżówka.
Co to jest Parów:
Jak lepiej odwadnianej tylko okresowo albo epizodycznie, o płaskim, wyrównanym dnie i stromych, lecz nie urwistych zboczach, zazwyczaj pokrytych roślinnością (trawa, drzewa). Parów powstaje zazwyczaj z protektorat co to jest.
Słownik Przeciągnięcie Rzeki:
Kiedy nośnej i sterowności aerodyny spowodowana przekroczeniem krytycznego kąta natarcia skrzydła i oderwaniem strug powietrza od jego górnej powierzchni. 2) w obróbce plastycznej wada materiału protektorat słownik.

Czym jest Protektorat znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: