PUSTYNIA co to jest
Definicja pustynia co to jest. Czym jest krajobrazowa na kuli ziemskiej. Pustynie powiązane są z.

Co to jest Pustynia

DefinicjaPUSTYNIA: rodzaj formacji roślinnej i jednocześnie istotna strefa krajobrazowa na kuli ziemskiej. Pustynie powiązane są z klimatem suchym i skrajnie suchym zwrotnikowym (na przykład północna Afryka, Półwysep Arabski, Australia), występują także w suchych wnętrzach kontynentów w klimacie podzwrotnikowym, a również umiarkowanym (Azja Środkowa, Ameryka Północna). Specyficznym typem są pustynie nadbrzeżne (Atacama, Namib), powiązane z wysuszającym oddziaływaniem chłodnych prądów morskich. Pustynia cechuje się: opadami rocznymi nie przekraczającymi 200 mm, a niekiedy wynoszącymi kilka mm rocznie, stałym deficytem wilgotności (liczba opadów jest do 30 razy mniejsza od parowania potencjalnego), mocnym nasłonecznieniem, związanym z sporą liczbą dni bezchmurnych, sporymi dobowymi wahaniami temperatur, całkowitym albo prawie całkowitym brakiem wody i roślinności, brakiem cieków albo występowaniem cieków tylko epizodycznych, przeważającą rolą morfogenetyczną wiatru. Pustynia jest obszarem nie nadającym się - w naturalnych warunkach - do celów gospodarki rolnej ani także w większości do hodowli. Pustynia występuje w obrębie różnych makroform rzeźby. Wyróżniamy pustynie: nizinne, wyżynne i górskie.Pustynie dzieli się także na:1) pustynie piaszczyste (erg) z różnorodnymi formami wydmowymi,2) pustynie ilaste (takyr, kewir, sebkha, playa), pokryte twardym, spękanym, silnie zasolonym iłem, stanowiące niekiedy dno okresowych jezior,3) pustynie kamieniste, pokryte złomiskami skalnymi,4) pustynie skaliste (hamada), pokryte wygładzoną, prawie płaską powierzchnią litych skał,5) pustynie żwirowe (serir, reg, gibber), których powierzchnia zasłana jest materiałem żwirowym.Do powiększania obszaru pustyń (a nawet powstawania nowych) regularnie przyczynia się człowiek, prowadząc niewłaściwą gospodarkę, ((na przykład degradującą naturalną pokrywę roślinną. Obszary miejskie albo przemysłowe, kompletnie pozbawione pokrywy roślinnej, nawet w formie parków czy zieleńców, określane są niekiedy jako: pustynia antropogeniczna, pustynia przemysłowa, pustynia miejska itp

Czym jest Pustynia znaczenie w Słownik geografia P .