RANKERY co to jest
Definicja rankery co to jest. Czym jest wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład.

Co to jest Rankery

Definicja RANKERY: klasa słabo wykształconych gleb bezwęglanowych, wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w pierwszej kolejności gleby pod górskimi lasami świerkowymi. Na niżu rankery utworzone są z utworów żwirowatych i piaszczystych. Mają małą wartość rolniczą

Definicja Ruchy Tektoniczne:
Co to jest skorupy ziemskiej wywoływane poprzez mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi, powodujące powstawanie deformacji tektonicznych. Z racji na prędkość ich przebiegu odznacza się: powolne, wyłącznie rankery.
Definicja Regosole:
Co to jest typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W rankery.
Definicja Roślinność:
Co to jest roślinne znajdujące się na danym obszarze, których układ przestrzenny tworzy krajobraz. Odznacza się 9 typów (grup formacji): lasy, formacje krzewiaste, sawanny i stepy, łąki i ziołorosla, formacje rankery.

Czym jest Rankery znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: