RANKERY co to jest
Definicja rankery co to jest. Czym jest wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład.

Co to jest Rankery

Definicja RANKERY: klasa słabo wykształconych gleb bezwęglanowych, wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w pierwszej kolejności gleby pod górskimi lasami świerkowymi. Na niżu rankery utworzone są z utworów żwirowatych i piaszczystych. Mają małą wartość rolniczą

Definicja Ruchy Tektoniczne:
Co to jest skorupy ziemskiej wywoływane poprzez mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi, powodujące powstawanie deformacji tektonicznych. Z racji na prędkość ich przebiegu odznacza się: powolne, wyłącznie rankery.
Definicja Rdzeń Wulkaniczny:
Co to jest nek, izolowane wzniesienie o stromych, regularnie urwistych stokach, zbudowane z odporych law zakrzepłych w kominie wulkanicznym rankery.
Definicja Ryft:
Co to jest albo cały mechanizm rowów tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki rankery.

Czym jest Rankery znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: