REGOSOLE co to jest
Definicja regosole co to jest. Czym jest mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych.

Co to jest Regosole

Definicja REGOSOLE: gleby wczesne luźne, typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W profilu widoczny jest słabo wykształcony, płytki (rzadko przekraczający 10 cm grubości) poziom próchniczny o niewielkiej zawartości próchnicy, leżący bezpośrednio na skale macierzystej. Odznacza się regosole: erozyjne, deluwialne, eoliczne i aluwialne

Definicja Rozpadlina:
Co to jest rozwartej i regularnie głębokiej szczeliny skalnej, powstałej zazwyczaj w konsekwencji pęknięcia i rozsuwania się mas skalnych. Rozpadliny mają na ogół przebieg równoległy do urwistego stoku i regosole.
Definicja Równoleżnik:
Co to jest powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy regosole.
Definicja Rewa:
Co to jest nasyp litoralny, wał piaszczysty na dnie morza, w pobliżu brzegów lądu, w miejscu łamania się fal, tworzący płyciznę. Wynurza się w okresie bardzo niskich stanów morza. Odpowiednikiem rewy może być regosole.

Czym jest Regosole znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: