LODOWCA REGRESJA co to jest
Definicja regresja lodowca co to jest. Czym jest lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia.

Co to jest Regresja Lodowca

Definicja REGRESJA LODOWCA: recesja lodowca, zmniejszanie się obszaru i długości lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia lodu) nad akumulacją. Wiąże się bądź z podwyższaniem się temperatury (ocieplanie się klimatu), bądź ze zmniejszeniem opadów śniegu (osuszanie się klimatu). Regresja lodowca może mieć przebieg frontalny (równoległe, wolne cofanie się czoła lodowca) albo arealny (silniejsze topnienie lodowca "od góry", powodujące zamienianie sporych obszarów lodowca w pobliżu czoła w płaty martwego, nie poruszającego się lodu). Przeciwieństwem regresji lodowca jest transgresja lodowca

Definicja Rewa:
Co to jest nasyp litoralny, wał piaszczysty na dnie morza, w pobliżu brzegów lądu, w miejscu łamania się fal, tworzący płyciznę. Wynurza się w okresie bardzo niskich stanów morza. Odpowiednikiem rewy może być regresja lodowca.
Definicja Reper:
Co to jest trwały (zazwyczaj odciśnięty w odlewie żeliwnym) symbol, utrwalający w terenie pkt. sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m regresja lodowca.
Definicja Retencja Wodna:
Co to jest okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach regresja lodowca.

Czym jest Lodowca Regresja znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: