RZEKI REGULACJA co to jest
Definicja regulacja rzeki co to jest. Czym jest profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka.

Co to jest Regulacja Rzeki

Definicja REGULACJA RZEKI: klasyfikacja cieku, prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja rzeki bazuje na budowie obwałowań, tam, ostróg regulacyjnych. Służy zabezpieczeniu terenów wzdłuż rzeki przed powodzią, melioracji użytków rolnych, ułatwia budowę ujęć wody. Regularnie klasyfikacja rzeki poprzedza kanalizację rzeki

Definicja Regresja Morza:
Co to jest cofanie się, ustępowanie morza z uprzednio zalanego lądu. Zachodzi w wyniku: 1) ruchów skorupy ziemskiej, powodujących podnoszenie się kontynentów albo obniżanie się dna morza, 2) zmian klimatycznych regulacja rzeki.
Definicja Rozróg Górski:
Co to jest masyw albo ekipa górska, gdzie obrębie grzbiety rozchodzą się w różne strony z okolicy głównego wzniesienia. Klasycznym odpowiednikiem rozrogu górskiego są Gorce regulacja rzeki.
Definicja Rozłogi:
Co to jest dolinne o nieckowatym profilu i łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy regulacja rzeki.

Czym jest Rzeki Regulacja znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: