RZECZNY REŻIM co to jest
Definicja reżim rzeczny co to jest. Czym jest przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece pośrodku.

Co to jest Reżim Rzeczny

Definicja REŻIM RZECZNY: reżym rzeczny, ustrój rzeczny, charakterystyczny, rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece pośrodku roku, ustalony na podstawie długoletnich obserwacji. Na reżim rzeczny składają się przebiegi: zasilania rzeki, stanów wody, przepływów, zlodzenia. Zależy raczej od klimatu danego terenu, rzeźby powierzchni Ziemi i budowy geologicznej zlewni. Typy reżimów rzecznych odznacza się na podstawie:1) stref klimatycznych, na przykład reżim rzeczny klimatów zimnych, klimatów suchych, śródziemnomorski,2) rodzaju zasilania rzeki, na przykład reżimy rzeczne: lodowcowy, deszczowy, śnieżny równinny, śnieżny górski.Wyraz "reżim" bywa także stosowane na ustalenie charakterystycznego dla danego miejsca przebiegu temperatur (reżim termiczny) albo opadów (reżim opadowy) pośrodku roku

Definicja Ryft:
Co to jest albo cały mechanizm rowów tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki reżim rzeczny.
Definicja Rankery:
Co to jest wykształconych gleb bezwęglanowych, wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w reżim rzeczny.
Definicja Równoleżnik:
Co to jest powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy reżim rzeczny.

Czym jest Rzeczny Reżim znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: