HYDROLOGICZNY co to jest
Definicja rok hydrologiczny co to jest. Czym jest miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w.

Co to jest Rok Hydrologiczny

Definicja ROK HYDROLOGICZNY: umowny moment, trwający podobnie jak rok kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny bilans wód w poszczególnych zlewniach. Start przypada na czas, gdy retencja wodna w zlewni jest najmniejsza, dlatego także jest on różny w różnych strefach klimatycznych

Definicja Regresja Lodowca:
Co to jest zmniejszanie się obszaru i długości lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia lodu) nad akumulacją. Wiąże się bądź z podwyższaniem się temperatury (ocieplanie się klimatu), bądź ze rok hydrologiczny.
Definicja Rafa:
Co to jest geol. skała o pochodzeniu org. powstała ze szkieletów gł. koralowców, mszywiołów i glonów, występująca na małej głębokości albo nieco wystająca nad wodę w ciepłych morzach strefy międzyzwrotnikowej rok hydrologiczny.
Definicja Regosole:
Co to jest typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W rok hydrologiczny.

Czym jest Hydrologiczny Rok znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: