ROSA co to jest
Definicja rosa co to jest. Czym jest wodnej. Zestaw drobnych kropelek wody, tworzących się na.

Co to jest Rosa

Definicja ROSA: zdarzenie meteorologiczne będące wytworem kondensacji pary wodnej. Zestaw drobnych kropelek wody, tworzących się na powierzchni Ziemi (w szczególności na trawie i na poziomych powierzchniach elementów) wieczorem i w nocy, w ciepłej porze roku, rodzaj opadu atmosferycznego (osadu, opadu poziomego). Rosa powstaje, gdy powierzchnia Ziemi, roślinności (trawa, liście) i powietrza stykającego się z nimi oziębi się do temperatury punktu rosy w okresie nocnego wypromieniowania, powodując skroplenie się zawartej w powietrzu pary wodnej. Najczęściej zdarzenie to występuje w trakcie bezwietrznej i bezchmurnej pogody. Szacuje się, iż rosa może dać 10-30 mm opadu rocznie, a w Ameryce Południowej (Andy Środkowe) i Afryce Równikowej może być znacząco obfitsza, powodując deszcz z koron drzew (tak zwany deszcz rosy). W podobnych warunkach co rosa, ale w chłodnej porze roku, gdy temperatura powietrza jest niższa od 0°C, powstaje szron

Definicja Rudawy:
Co to jest nazwa określająca pasma górskie bogate w różnorodne złoża mineralne, szczególnie rudy metali rosa.
Definicja Regresja Lodowca:
Co to jest zmniejszanie się obszaru i długości lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia lodu) nad akumulacją. Wiąże się bądź z podwyższaniem się temperatury (ocieplanie się klimatu), bądź ze rosa.
Definicja Rok Hydrologiczny:
Co to jest trwający podobnie jak rok kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny rosa.

Czym jest Rosa znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: