RÓWNOLEŻNIK co to jest
Definicja równoleżnik co to jest. Czym jest wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi.

Co to jest Równoleżnik

Definicja RÓWNOLEŻNIK: koło, które powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy równikiem

Definicja Ruda:
Co to jest otrzymuje się metale. Stanowi najczęściej spore nagromadzenie związków jednego metalu albo może zawierać kilka metali (ruda polimetaliczna). Z racji na użyteczność i wykorzystanie przemysłowe równoleżnik.
Definicja Rdzeń Wulkaniczny:
Co to jest nek, izolowane wzniesienie o stromych, regularnie urwistych stokach, zbudowane z odporych law zakrzepłych w kominie wulkanicznym równoleżnik.
Definicja Regosole:
Co to jest typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W równoleżnik.

Czym jest Równoleżnik znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: