Krzyżówka GEOGRAFII ROZCZŁONKOWANIE co to jest
Definicja rozczłonkowanie w geografii co to jest. Czym jest stopień urozmaicenia kształtu linii co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest ROZCZŁONKOWANIE W GEOGRAFII

Definicja ROZCZŁONKOWANIE W GEOGRAFII: 1) właściwość obszaru lądowego, wyrażająca się przez stopień urozmaicenia kształtu linii brzegowej kontynentu albo wyspy. Rozczłonkowanie kontynentu uwidacznia się w liczbie półwyspów, przesmyków, głęboko wciętych zatok, mórz wewnętrznych i tym podobne, na przykład Eurazja cechuje się sporym rozczłonkowaniem, a Afryka małym. 2) właściwość wybrzeża, odmiennie rozwinięcie linii brzegowej. 3) właściwość obszaru górskiego albo wyżynnego, wyrażająca gęstość i głębokość rozcięcia go dolinami i obniżeniami, na przykład Beskid Wyspowy jest pasmem silnie rozczłonkowanym, a Karkonosze - słabo. 4) właściwość stoku albo skłonu górskiego, określająca gęstość i głębokość nacinających je dolin, na przykład północny stok Babiej Góry jest silniej rozczłonkowany od południowego

Co znaczy Reżim Rzeczny:
Porównanie ustrój rzeczny, charakterystyczny, rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece pośrodku roku, ustalony na podstawie długoletnich obserwacji. Na reżim rzeczny składają się przebiegi: zasilania rozczłonkowanie w geografii co znaczy.
Krzyżówka Regulacja Rzeki:
Dlaczego prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja rozczłonkowanie w geografii krzyżówka.
Co to jest Rankery:
Jak lepiej wykształconych gleb bezwęglanowych, wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w rozczłonkowanie w geografii co to jest.
Słownik Radiolaryt:
Kiedy należąca do ekipy skał organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza rozczłonkowanie w geografii słownik.

Czym jest Geografii W Rozczłonkowanie znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: