GEOGRAFII ROZCZŁONKOWANIE co to jest
Definicja rozczłonkowanie w geografii co to jest. Czym jest stopień urozmaicenia kształtu linii.

Co to jest Rozczłonkowanie W Geografii

Definicja ROZCZŁONKOWANIE W GEOGRAFII: 1) właściwość obszaru lądowego, wyrażająca się przez stopień urozmaicenia kształtu linii brzegowej kontynentu albo wyspy. Rozczłonkowanie kontynentu uwidacznia się w liczbie półwyspów, przesmyków, głęboko wciętych zatok, mórz wewnętrznych i tym podobne, na przykład Eurazja cechuje się sporym rozczłonkowaniem, a Afryka małym. 2) właściwość wybrzeża, odmiennie rozwinięcie linii brzegowej. 3) właściwość obszaru górskiego albo wyżynnego, wyrażająca gęstość i głębokość rozcięcia go dolinami i obniżeniami, na przykład Beskid Wyspowy jest pasmem silnie rozczłonkowanym, a Karkonosze - słabo. 4) właściwość stoku albo skłonu górskiego, określająca gęstość i głębokość nacinających je dolin, na przykład północny stok Babiej Góry jest silniej rozczłonkowany od południowego

Definicja Równoleżnik:
Co to jest powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy rozczłonkowanie w geografii.
Definicja Ruda:
Co to jest otrzymuje się metale. Stanowi najczęściej spore nagromadzenie związków jednego metalu albo może zawierać kilka metali (ruda polimetaliczna). Z racji na użyteczność i wykorzystanie przemysłowe rozczłonkowanie w geografii.
Definicja Redyk:
Co to jest wyprowadzenie owiec na pastwiska górskie - hale, na czas półrocza letniego; również ich powrót z wypasu rozczłonkowanie w geografii.

Czym jest Geografii W Rozczłonkowanie znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: