TEKTONICZNE RUCHY co to jest
Definicja ruchy tektoniczne co to jest. Czym jest mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi.

Co to jest Ruchy Tektoniczne

Definicja RUCHY TEKTONICZNE: wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej wywoływane poprzez mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi, powodujące powstawanie deformacji tektonicznych. Z racji na prędkość ich przebiegu odznacza się: powolne, wyłącznie pionowe (wznoszące) ruchy epejrogeniczne (epejrogeneza) i równocześnie skierowane poziomo i pionowo, szybsze ruchy orogeniczne (orogeneza)

Definicja Rezerwat Przyrody:
Co to jest prawną ochroną dla zachowania ekosystemów naturalnych albo półnaturalnych mających ważną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych albo krajobrazowych. Odznacza się rezerwaty: ścisłe ruchy tektoniczne.
Definicja Reżim Rzeczny:
Co to jest ustrój rzeczny, charakterystyczny, rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece pośrodku roku, ustalony na podstawie długoletnich obserwacji. Na reżim rzeczny składają się przebiegi: zasilania ruchy tektoniczne.
Definicja Rozłogi:
Co to jest dolinne o nieckowatym profilu i łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy ruchy tektoniczne.

Czym jest Tektoniczne Ruchy znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: