RUDAWY co to jest
Definicja rudawy co to jest. Czym jest nazwa określająca pasma górskie bogate w różnorodne złoża.

Co to jest Rudawy

Definicja RUDAWY: nazwa określająca pasma górskie bogate w różnorodne złoża mineralne, szczególnie rudy metali

Definicja Relikt:
Co to jest ograniczona w swoim rozmieszczeniu populacja roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego zasięgu. Relikt klimatyczny - związany z chłodnymi i ubogimi siedliskami (torfowiskami rudawy.
Definicja Rdzeń Wulkaniczny:
Co to jest nek, izolowane wzniesienie o stromych, regularnie urwistych stokach, zbudowane z odporych law zakrzepłych w kominie wulkanicznym rudawy.
Definicja Rozróg Górski:
Co to jest masyw albo ekipa górska, gdzie obrębie grzbiety rozchodzą się w różne strony z okolicy głównego wzniesienia. Klasycznym odpowiednikiem rozrogu górskiego są Gorce rudawy.

Czym jest Rudawy znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: