RYFT co to jest
Definicja ryft co to jest. Czym jest ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o.

Co to jest Ryft

Definicja RYFT: rów tektoniczny (albo cały mechanizm rowów tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki (najczęściej kilka km), mający regionalną ((albo globalną rozciągłość (od kilkuset do kilku tys. km). Charakteryzuje się intensywnym wulkanizmem i aktywnością sejsmiczną. W centralnej części współcześnie aktywnych ryftów biegnie głęboka dolina ryftowa, mająca ściśle równoległe względem siebie zbocza i urozmaiconą rzeźbę dna. Z racji na występowanie odznacza się: ryfty oceaniczne - biegnące w osiowych częściach grzbietów oceanicznych (na przykład Grzbiet Północnoatlantycki, Wzniesienie Wschodniopacyficzne, Grzbiet Środkowoindyjski) i ryfty kontynentalne - biegnące na lądzie (ryft jeziora Bajkał, mechanizm ryftów wschodnioafrykańskich). Wedle teorią płyt litosfery w strefach ryftów następuje wdzieranie się płynnej magmy, powiązane z działalnością wstępujących prądów konwekcyjnych, i rozpychanie graniczących ze sobą płyt litosfery

Definicja Relikt:
Co to jest ograniczona w swoim rozmieszczeniu populacja roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego zasięgu. Relikt klimatyczny - związany z chłodnymi i ubogimi siedliskami (torfowiskami ryft.
Definicja Rok Hydrologiczny:
Co to jest trwający podobnie jak rok kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny ryft.
Definicja Rogowiec:
Co to jest pochodzenia chemicznego albo organicznego, występująca w formie warstw o niewielkiej grubości. Rogowiec zbudowany jest z krzemionki o strukturze bezpostaciowej albo skrytokrystalicznej - najczęściej ryft.

Czym jest Ryft znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: