RYFT co to jest
Definicja ryft co to jest. Czym jest ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o.

Co to jest Ryft

Definicja RYFT: rów tektoniczny (albo cały mechanizm rowów tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki (najczęściej kilka km), mający regionalną ((albo globalną rozciągłość (od kilkuset do kilku tys. km). Charakteryzuje się intensywnym wulkanizmem i aktywnością sejsmiczną. W centralnej części współcześnie aktywnych ryftów biegnie głęboka dolina ryftowa, mająca ściśle równoległe względem siebie zbocza i urozmaiconą rzeźbę dna. Z racji na występowanie odznacza się: ryfty oceaniczne - biegnące w osiowych częściach grzbietów oceanicznych (na przykład Grzbiet Północnoatlantycki, Wzniesienie Wschodniopacyficzne, Grzbiet Środkowoindyjski) i ryfty kontynentalne - biegnące na lądzie (ryft jeziora Bajkał, mechanizm ryftów wschodnioafrykańskich). Wedle teorią płyt litosfery w strefach ryftów następuje wdzieranie się płynnej magmy, powiązane z działalnością wstępujących prądów konwekcyjnych, i rozpychanie graniczących ze sobą płyt litosfery

Definicja Retencja Wodna:
Co to jest okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach ryft.
Definicja Rankery:
Co to jest wykształconych gleb bezwęglanowych, wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w ryft.
Definicja Rumosz:
Co to jest wchodzące w skład rumowiska rzecznego w formie wleczyn toczonych po dnie i silnie rozdrobnionych substancji unoszących się w wodzie. 2. r. skalny - pokrywa obszaru górskiego złożona z bloków i gruzu ryft.

Czym jest Ryft znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: