RYFT co to jest
Definicja ryft co to jest. Czym jest ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o.

Co to jest Ryft

Definicja RYFT: rów tektoniczny (albo cały mechanizm rowów tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki (najczęściej kilka km), mający regionalną ((albo globalną rozciągłość (od kilkuset do kilku tys. km). Charakteryzuje się intensywnym wulkanizmem i aktywnością sejsmiczną. W centralnej części współcześnie aktywnych ryftów biegnie głęboka dolina ryftowa, mająca ściśle równoległe względem siebie zbocza i urozmaiconą rzeźbę dna. Z racji na występowanie odznacza się: ryfty oceaniczne - biegnące w osiowych częściach grzbietów oceanicznych (na przykład Grzbiet Północnoatlantycki, Wzniesienie Wschodniopacyficzne, Grzbiet Środkowoindyjski) i ryfty kontynentalne - biegnące na lądzie (ryft jeziora Bajkał, mechanizm ryftów wschodnioafrykańskich). Wedle teorią płyt litosfery w strefach ryftów następuje wdzieranie się płynnej magmy, powiązane z działalnością wstępujących prądów konwekcyjnych, i rozpychanie graniczących ze sobą płyt litosfery

Definicja Roślinność Alpejska:
Co to jest wysokogórska, roślinność halna, roślinność pietra alpejskiego, a więc halnego (piętra roślinności) w górach. Trudne warunki życia (ostry klimat, płytkie, skaliste gleby) wywołują, że należą do niej ryft.
Definicja Rozłogi:
Co to jest dolinne o nieckowatym profilu i łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy ryft.
Definicja Rozróg Górski:
Co to jest masyw albo ekipa górska, gdzie obrębie grzbiety rozchodzą się w różne strony z okolicy głównego wzniesienia. Klasycznym odpowiednikiem rozrogu górskiego są Gorce ryft.

Czym jest Ryft znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: