RZĘDÓWKA co to jest
Definicja rzędówka co to jest. Czym jest średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w.

Co to jest Rzędówka

Definicja RZĘDÓWKA: rodzaj zabudowy wiejskiej, pochodzący jeszcze ze średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na poszczególnych łanach przyznanych osadnikom po obu stronach drogi. Od drogi głównej odchodzą prostopadle drogi boczne

Definicja Rzeka:
Co to jest wodny, powstały wskutek połączenia strumieni albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow rzędówka.
Definicja Rok Hydrologiczny:
Co to jest trwający podobnie jak rok kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny rzędówka.
Definicja Rozpadlina:
Co to jest rozwartej i regularnie głębokiej szczeliny skalnej, powstałej zazwyczaj w konsekwencji pęknięcia i rozsuwania się mas skalnych. Rozpadliny mają na ogół przebieg równoległy do urwistego stoku i rzędówka.

Czym jest Rzędówka znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: