RZEKA co to jest
Definicja rzeka co to jest. Czym jest albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna.

Co to jest Rzeka

Definicja RZEKA: naturalny ciek wodny, powstały wskutek połączenia strumieni albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow. dorzecza ponad 100 km2. Rzeka płynie w korycie, które znajduje się w dolinie, utworzonej w wyniku wcinania się rzeki w podłoże (erozja rzeczna). Woda w rzece płynie pod działaniem siły grawitacji, z terenów wyżej położonych ku nizinom. Najczęściej cały bieg rzeki dzieli się na: 1) górny (spory spadek rzeki, woda płynie błyskawicznie, koryto ma niewielkie rozmiary i prowadzi w miarę mało wody), 2) środkowy (koryto jest szersze, dolina wyraźnie wykształcona, spadek mniejszy i płynie więcej wody, mogą pojawiać się meandry), 3) dolny wspólnie z ujściem (woda płynie tu najwolniej i jest jej najwięcej, spadek niewielki). W zależności od tego, czy rzeka prowadzi wody poprzez cały rok czy tylko poprzez jego część wyróżniamy rzeki: stałe, okresowe (płyną w porze deszczowej) i epizodyczne (płyną po ulewnych deszczach na terenach pustynnych). Rzeki łączą się ze sobą tworząc sieć rzeczną, gdzie jedne rzeki przyjmuje się za kluczowe, inne zaś za ich dopływy. Parametry charakterystyczne dla każdej rzeki, pozwalające porównać ją z innymi, to: długość, powierzchnia dorzecza, przepływ przy ujściu, średni roczny odpływ, reżim rzeczny. Najdłuższe rzeki ziemi: Nil (6671 km), Amazonka z Maranón (6437 km), Jangcy (6300 km). Największy przepływ przy ujściu mają: Amazonka (110 tys. m³/s), Zair (42 tys. m³/s), RĂ­o de la Plata (40 tys. m³/s), Jangcy (31 tys. m³/s)

Definicja Rezerwat Przyrody:
Co to jest prawną ochroną dla zachowania ekosystemów naturalnych albo półnaturalnych mających ważną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych albo krajobrazowych. Odznacza się rezerwaty: ścisłe rzeka.
Definicja Rogowiec:
Co to jest pochodzenia chemicznego albo organicznego, występująca w formie warstw o niewielkiej grubości. Rogowiec zbudowany jest z krzemionki o strukturze bezpostaciowej albo skrytokrystalicznej - najczęściej rzeka.
Definicja Rzędówka:
Co to jest wiejskiej, pochodzący jeszcze ze średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na rzeka.

Czym jest Rzeka znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: