SEDYMENTACJA co to jest
Definicja sedymentacja co to jest. Czym jest skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości.

Co to jest SEDYMENTACJA

Definicja SEDYMENTACJA: osadzanie, w geologii gromadzenie się na powierzchni skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości, materiałów niesionych poprzez wody płynące, lodowce, wiatr, rozpuszczonych albo zawieszonych w wodzie. Sedymentacja poprzedzana jest poprzez mechanizmy wietrzenia i erozji obszarów (tak zwany obszarów alimentacyjnych) dostarczających materiał do miejsc osadzania (((tak zwany basenów sedymentacyjnych). Odznacza się: 1) sedymentację mechaniczną - gromadzenie się okruchów skalnych i ziaren mineralnych, 2) sedymentację organogeniczną - gromadzenie się szczątków organizmów (roślinnych albo zwierzęcych) albo powstawanie osadu w wyniku ich działalności fizjologicznej, 3) sedymentację chemiczną - osadzanie się związków chemicznych wytrąconych z roztworów wodnych. Sedymentacja prowadzi do powstawania skał osadowych

Definicja Szaroziemy:
Co to jest warunkach gorącego, suchego klimatu (roczne sumy opadów 300-500 mm), na obszarach pokrytych skąpą roślinnością niskotrawiastych sawann, stepów i półpustyń. Dostarczana na powierzchnię gleby materia sedymentacja co to jest.
Definicja Safari:
Co to jest ustalenia wyprawy karawanowej albo myśliwskiej w Afryce Wschodniej. Dawniej kluczowym celem safari było polowanie z bronią na dziką zwierzynę, aktualnie to jest wyprawa turystyczno-poznawcza sedymentacja definicja.
Definicja Szott:
Co to jest płytkie, słone jezioro okresowe charakterystyczne dla północnych obrzeży Sahary. Wypełnia się wodą w okresie pory deszczowej, poprzez pozostałe okresy roku etapowo wysycha, tworząc na początku słone sedymentacja co znaczy.
Definicja Sztorm:
Co to jest mocny i długookresowy wiatr morski o prędkości powyżej 20 m/s (72 km/godz., powyżej 8° w skali Beauforta), powstający w trakcie przesuwania się głębokich niżów przy różnicy ciśnień powyżej 5 hPa na sedymentacja słownik.

Czym jest Sedymentacja znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: