SIEDLKO co to jest
Definicja siedlisko co to jest. Czym jest środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu.

Co to jest Siedlisko

Definicja SIEDLISKO: biotop, habitat, w ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych definicja siedliska (ekotopu) obejmuje w pierwszej kolejności chemizm i uwilgotnienie gleby (edafotop) i klimat lokalny (klimatop). W ujęciu szerszym typ biocenozy i charakterystyczne warunki środowiska, gdzie żyje organizm (biotop). W danym siedlisku można wyróżnić tak zwany mikrosiedliska różnych gatunków, na przykład w poszczególnych częściach zbiornika wodnego żyją różne gatunki ryb. Przykłady siedlisk: potok górski (siedlisko pstrąga), skały (siedlisko roślinności górskiej), ocean (siedlisko rekinów)

Definicja Skala Mapy:
Co to jest przedstawiający rozmiar pomniejszenia odległości na mapie względem rzeczywistych odległości w terenie. Skalę mapy zapisuje się w formie ułamka, na przykład 1: 10 000 znaczy, iż dowolna odległość na siedlisko.
Definicja Słonorośla:
Co to jest solniskowa roślinność, rośliny żyjące na glebach zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych dolinach rzek zasilanych wodami bogatymi w substancje alkaliczne (na przykład chlorki: chlorek potasu siedlisko.
Definicja Stok Kontynentalny:
Co to jest kontynentalnego, stok przylądowy, stok znajdujący się pod powierzchnią wody, między płaską powierzchnią cokołu lądowego (szelfu albo bezpośrednio kontynentu), a głęboko położonym dnem basenu siedlisko.

Czym jest Siedlisko znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: