SIEDLKO co to jest
Definicja siedlisko co to jest. Czym jest środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu.

Co to jest Siedlisko

Definicja SIEDLISKO: biotop, habitat, w ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych definicja siedliska (ekotopu) obejmuje w pierwszej kolejności chemizm i uwilgotnienie gleby (edafotop) i klimat lokalny (klimatop). W ujęciu szerszym typ biocenozy i charakterystyczne warunki środowiska, gdzie żyje organizm (biotop). W danym siedlisku można wyróżnić tak zwany mikrosiedliska różnych gatunków, na przykład w poszczególnych częściach zbiornika wodnego żyją różne gatunki ryb. Przykłady siedlisk: potok górski (siedlisko pstrąga), skały (siedlisko roślinności górskiej), ocean (siedlisko rekinów)

Definicja Sołodie:
Co to jest należący do gleb słonych, powstających z sołończaków albo sołońców przez rozpuszczanie i wymywanie z nich soli, przy jednoczesnym zastępowaniu ich sodą (węglan sodu), która skutkuje rozkład różnych siedlisko.
Definicja Speleologia:
Co to jest poznawanie i naukowe badanie genezy i rozwoju jaskiń. Rodzaj dyscypliny na pograniczu różnych nauk, między innymi: geologii, geomorfologii, hydrogeologii, klimatologii, biogeografii, archeologii siedlisko.
Definicja Samum:
Co to jest meteorol. gorący, porywisty, suchy wiatr pustynny, wiejący najczęściej od kwietnia do czerwca w Afryce Płn. i na Płw. Arabskim, niosący ze sobą ogromne ilości pyłu i piasku siedlisko.

Czym jest Siedlisko znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: