SIEL co to jest
Definicja siel co to jest. Czym jest zwietrzelinowej, zachodzący w górach wysokich (na przykład w.

Co to jest SIEL

Definicja SIEL: potok błotny, spływ błotny, mur, rodzaj spływu pokrywy zwietrzelinowej, zachodzący w górach wysokich (na przykład w Alpach, na Kaukazie) w formie błyskawicznie przemieszczającego się w dół stoku strumienia zwietrzeliny nasączonej wodą. Potoki błotne powstają w okresie ogromnych ulew albo roztopów i są uruchamiane w rezultacie nagłego powiększenia ciężaru nasączanej wodą zwietrzeliny. Mają czasem katastrofalne konsekwencje: niszczą drogi, mosty, uprawy, a nawet osady ludzkie. Występują niekiedy także w Tatrach, lecz na znacząco mniejszą skalę i nie zagrażają życiu ani gospodarce człowieka

Definicja Szare Gleby:
Co to jest powstające w warunkach klimatu umiarkowanego kontynentalnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 400-600 mm, na obszarach lasostepów albo lasów liściastych z udziałem roślinności zielnej. W siel co to jest.
Definicja Speleologia:
Co to jest poznawanie i naukowe badanie genezy i rozwoju jaskiń. Rodzaj dyscypliny na pograniczu różnych nauk, między innymi: geologii, geomorfologii, hydrogeologii, klimatologii, biogeografii, archeologii siel definicja.
Definicja Stoliwo Górskie:
Co to jest pojedyncza góra o płaskim wierzchołku, typowa dla obszarów o budowie płytowej. Stoliwo górskie powstaje w konsekwencji intensywnej selektywnej degradacji, odsłaniającej płaską, odporną warstwę skał siel co znaczy.
Definicja Skała Płonna:
Co to jest nieużyteczna gospodarczo skała eksploatowana ze złoża wspólnie z kopaliną, na przykład piaski i gliny tworzące przewarstwienia w pokładach węgla brunatnego siel słownik.

Czym jest Siel znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: