SKAŁA co to jest
Definicja skała co to jest. Czym jest powstały wskutek ustalonych mechanizmów geologicznych albo.

Co to jest Skała

Definicja SKAŁA: naturalny zespół jednego albo wielu różnych minerałów, powstały wskutek ustalonych mechanizmów geologicznych albo kosmologicznych (magmatyzmu, metamorfizmu, sedymentacji i in.), tworzący fundamentalny składnik skorupy ziemskiej. Rodzaj skały ustala się na podstawie jej składu mineralnego, struktury skały i tekstury skały, co ściśle wiąże się z procesami, przy udziale których powstawała. Z racji na skład mineralny odznacza się skały: monomineralne (jednomineralne) i polimineralne (wielomineralne), z kolei z racji na genezę powstawania rozróżnia się: skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Skały magmowe i metamorficzne określane są jako skały krystaliczne. Badaniem skał zajmuje się petrografia

Definicja Stoliwo Górskie:
Co to jest pojedyncza góra o płaskim wierzchołku, typowa dla obszarów o budowie płytowej. Stoliwo górskie powstaje w konsekwencji intensywnej selektywnej degradacji, odsłaniającej płaską, odporną warstwę skał skała.
Definicja Soliflukcja:
Co to jest morfologicznych modelujących stoki w obszarach o klimacie zimnym, w warunkach peryglacjalnych (obszary polarne, wysokie góry). Bazuje na wolnym (do kilku cm na rok) pełzaniu wierzchniej warstwy skała.
Definicja Stratus:
Co to jest meteorol. niska warstwowa chmura dająca opad mżawki, lodu albo śniegu ziarnistego skała.

Czym jest Skała znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: